Bộ dũa 06 món 3x140mm Endura E9033

Bộ dũa 06 món 3x140mm Endura E9033


Bộ dũa 06 món Endura E9033

- Mã sản phẩm : E9033

- Kích thước : 3x140mm

- Dẹp, tam giác, vuông, mo, tròn, đầu nhọn.

Xem

Bộ dũa 06 món 4x160mm Endura E9034

Bộ dũa 06 món 4x160mm Endura E9034


Bộ dũa 06 món Endura E9034

- Mã sản phẩm : E9034

- Kích thước : 4x160mm

- Dẹp, tam giác, vuông, mo, tròn, đầu nhọn.

Xem

130000

Mua ngay

Bộ dũa 06 món 5x180mm Endura E9035

Bộ dũa 06 món 5x180mm Endura E9035


Bộ dũa 06 món Endura E9035

- Mã sản phẩm : E9035

- Kích thước : 5x180mm

- Dẹp, tam giác, vuông, mo, tròn, đầu nhọn.

Xem

130000

Mua ngay

Bộ dũa 10 món 4x160mm Endura E9031

Bộ dũa 10 món 4x160mm Endura E9031


Bộ dũa 10 món Endura E9031

- Mã sản phẩm : E9031

- Kích thước : 4x160mm

- Dẹp, tam giác, vuông, mo, tròn, đầu nhọn.

Xem

110000

Mua ngay

Bộ dũa 8 món Endura E1921

Bộ dũa 8 món Endura E1921


Bộ dũa 8 món Endura E1921

- Mã sản phẩm : E1921

- Bao gồm:5 cây dũa 8" : dẹp, bán nguyệt, tròn, vuông, tam giác

- 3 cây dũa 4x160mm gồm: Dẹp, bán nguyệt (mo), tròn

Xem

370000

Mua ngay

Dũa dẹp 10" Endura E9106

Dũa dẹp 10" Endura E9106


Dũa dẹp 10" Endura E9106

- Mã sản phẩm : E9106

- Kích thước : 10"

- Được làm bằng thép cao cấp được sử lý nhiệt, tay cầm bằng nhựa,với răng sắc, bền,được thiết kế hoàn hảo

.
Xem

Dũa dẹp 12" Endura E9107

Dũa dẹp 12" Endura E9107


Dũa dẹp 12" Endura E9107

- Mã sản phẩm : E9107

- Kích thước : 12"

- Được làm bằng thép cao cấp được sử lý nhiệt, tay cầm bằng nhựa,với răng sắc, bền,được thiết kế hoàn hảo

.
Xem

Dũa dẹp 6" Endura E9104

Dũa dẹp 6" Endura E9104


Dũa dẹp 6" Endura E9104

- Mã sản phẩm : E9104

- Kích thước : 6"

- Được làm bằng thép cao cấp được sử lý nhiệt, tay cầm bằng nhựa,với răng sắc, bền,được thiết kế hoàn hảo

.
Xem

Dũa dẹp 8" Endura E9105

Dũa dẹp 8" Endura E9105


Dũa dẹp 8" Endura E9105

- Mã sản phẩm : E9105

- Kích thước : 8"

- Được làm bằng thép cao cấp được sử lý nhiệt, tay cầm bằng nhựa,với răng sắc, bền,được thiết kế hoàn hảo

.
Xem

Dũa dẹp răng thưa 10" Endura E9112

Dũa dẹp răng thưa 10" Endura E9112


Dũa dẹp răng thưa 10" Endura E9112

- Mã sản phẩm : E9112

- Kích thước :10"

- Được làm bằng thép cao cấp được sử lý nhiệt, tay cầm bằng nhựa,với răng sắc, bền,được thiết kế hoàn hảo

.
Xem

Dũa dẹp răng thưa 12" Endura E9113

Dũa dẹp răng thưa 12" Endura E9113


Dũa dẹp răng thưa 12" Endura E9113

- Mã sản phẩm : E9113

- Kích thước :12"

- Được làm bằng thép cao cấp được sử lý nhiệt, tay cầm bằng nhựa,với răng sắc, bền,được thiết kế hoàn hảo

.
Xem

Dũa dẹp răng thưa 8" Endura E9111

Dũa dẹp răng thưa 8" Endura E9111


Dũa dẹp răng thưa 8" Endura E9111

- Mã sản phẩm : E9111

- Kích thước : 8"

- Được làm bằng thép cao cấp được sử lý nhiệt, tay cầm bằng nhựa,với răng sắc, bền,được thiết kế hoàn hảo

.
Xem

Dũa lòng mo răng nhiễn 10" Endura E9122

Dũa lòng mo răng nhiễn 10" Endura E9122


Dũa lòng mo răng nhiễn 10" Endura E9122

- Mã sản phẩm : E9122

- Kích thước :10"

- Được làm bằng thép cao cấp được sử lý nhiệt, cán bọc nhựa êm tay ,với răng sắc, bền,được thiết kế hoàn hảo

.
Xem

Dũa lòng mo răng nhiễn 12" Endura E9123

Dũa lòng mo răng nhiễn 12" Endura E9123


Dũa lòng mo răng nhiễn 12" Endura E9123

- Mã sản phẩm : E9123

- Kích thước :12"

- Được làm bằng thép cao cấp được sử lý nhiệt, cán bọc nhựa êm tay ,với răng sắc, bền,được thiết kế hoàn hảo

.
Xem

Dũa lòng mo răng nhiễn 6" Endura E9120

Dũa lòng mo răng nhiễn 6" Endura E9120


Dũa lòng mo răng nhiễn 6" Endura E9120

- Mã sản phẩm : E9120

- Kích thước :6"

- Được làm bằng thép cao cấp được sử lý nhiệt, cán bọc nhựa êm tay ,với răng sắc, bền,được thiết kế hoàn hảo

.
Xem

Dũa lòng mo răng nhiễn 8" Endura E9121

Dũa lòng mo răng nhiễn 8" Endura E9121


Dũa lòng mo răng nhiễn 8" Endura E9121

- Mã sản phẩm : E9121

- Kích thước :8"

- Được làm bằng thép cao cấp được sử lý nhiệt, cán bọc nhựa êm tay ,với răng sắc, bền,được thiết kế hoàn hảo

.
Xem

Dũa lòng mo răng thưa 10" Endura E9116

Dũa lòng mo răng thưa 10" Endura E9116


Dũa lòng mo răng thưa 10" Endura E9116

- Mã sản phẩm : E9116

- Kích thước :10"

- Được làm bằng thép cao cấp được sử lý nhiệt, cán bọc nhựa êm tay ,với răng sắc, bền,được thiết kế hoàn hảo

.
Xem

Dũa lòng mo răng thưa 10" Endura E9128

Dũa lòng mo răng thưa 10" Endura E9128


Dũa lòng mo răng thưa 10" Endura E9128

- Mã sản phẩm : E9128

- Kích thước :10"

- Được làm bằng thép cao cấp được sử lý nhiệt, cán bọc nhựa êm tay ,với răng sắc, bền,được thiết kế hoàn hảo

.
Xem

Dũa lòng mo răng thưa 12" Endura E9117

Dũa lòng mo răng thưa 12" Endura E9117


Dũa lòng mo răng thưa 12" Endura E9117

- Mã sản phẩm : E9117

- Kích thước :12"

- Được làm bằng thép cao cấp được sử lý nhiệt, cán bọc nhựa êm tay ,với răng sắc, bền,được thiết kế hoàn hảo

.
Xem

Dũa lòng mo răng thưa 12" Endura E9129

Dũa lòng mo răng thưa 12" Endura E9129


Dũa lòng mo răng thưa 12" Endura E9129

- Mã sản phẩm : E9129

- Kích thước :12"

- Được làm bằng thép cao cấp được sử lý nhiệt, cán bọc nhựa êm tay ,với răng sắc, bền,được thiết kế hoàn hảo

.
Xem

Dũa lòng mo răng thưa 6" Endura E9114

Dũa lòng mo răng thưa 6" Endura E9114


Dũa lòng mo răng thưa 6" Endura E9114

- Mã sản phẩm : E9114

- Kích thước :6"

- Được làm bằng thép cao cấp được sử lý nhiệt, cán bọc nhựa êm tay ,với răng sắc, bền,được thiết kế hoàn hảo

.
XemGIỚI THIỆU
  • Chúng tôi - Enduravn.com , là nhà phân phối sỉ-lẻ uy tín sản phẩm chính hãng nhập từ Endura - Mỹ
  • Enduravn.com hoạt động từ 8h sáng đến 6h chiều , từ thứ 2 đến thứ 7
  • Hot line : 028 3854 8133 hoặc 0972 095 031

© Enduravn.com

Top