Cảo 2 chấu 12" Endura E0176

Cảo 2 chấu 12" Endura E0176


Cảo 2 chấu 12" Endura E0176

- Mã sản phẩm : E0176

- Cảo có thể đưa ra được từ : 50 - 310mm

- Kích thước : 12"

- Cảo 2 chấu được làm từ thép Cr-V cao cấp, các bộ phận được xử lý nhiệt, cứng chắc, chống gỉ sét

- Là thiết bị dùng để tháo lắp vòng bi ( Bạc đạn) các loại ô tô, máy công nghiệp cũng như bảo trì sửa chữa, lắp ráp.

- Các chấu xung quanh của cảo chịu được lực lớn, và rất mạnh có thể bo cong dễ ăn ngàm vào khe hẹp một cách dễ dàng nhanh chóng.

- Tay cảo hay chân cảo có thể thay thế linh hoạt từ dạng cảo 2 chấu thành cảo 3 chấu để cảo vòng bi và ép vòng bi dễ dàng hơn.

- Cảo được thiết kế đặc biệt có thể điều chỉnh độ nới rộng vòng cảo phù hợp độ với đường kính vòng bi rất dễ dàng.

Xem

2160000

Mua ngay

Cảo 2 chấu 4" Endura E0172

Cảo 2 chấu 4" Endura E0172


Cảo 2 chấu 4" Endura E0172

- Mã sản phẩm : E0172

- Cảo có thể đưa ra được từ : 20 - 110mm

- Kích thước : 4"

- Cảo 2 chấu được làm từ thép Cr-V cao cấp, các bộ phận được xử lý nhiệt, cứng chắc, chống gỉ sét

- Là thiết bị dùng để tháo lắp vòng bi ( Bạc đạn) các loại ô tô, máy công nghiệp cũng như bảo trì sửa chữa, lắp ráp.

- Các chấu xung quanh của cảo chịu được lực lớn, và rất mạnh có thể bo cong dễ ăn ngàm vào khe hẹp một cách dễ dàng nhanh chóng.

- Tay cảo hay chân cảo có thể thay thế linh hoạt từ dạng cảo 2 chấu thành cảo 3 chấu để cảo vòng bi và ép vòng bi dễ dàng hơn.

- Cảo được thiết kế đặc biệt có thể điều chỉnh độ nới rộng vòng cảo phù hợp độ với đường kính vòng bi rất dễ dàng.

Xem

218000

Mua ngay

Cảo 2 chấu 8" Endura E0174

Cảo 2 chấu 8" Endura E0174


Cảo 2 chấu 8" Endura E0174

- Mã sản phẩm : E0174

- Cảo có thể đưa ra được từ : 30 - 210mm

- Kích thước : 8"

- Cảo 2 chấu được làm từ thép Cr-V cao cấp, cá bộ phận được xử lý nhiệt, cứng chắc, chống gỉ sét

- Là thiết bị dùng để tháo lắp vòng bi ( Bạc đạn) các loại ô tô, máy công nghiệp cũng như bảo trì sửa chữa, lắp ráp.

- Các chấu xung quanh của cảo chịu được lực lớn, và rất mạnh có thể bo cong dễ ăn ngàm vào khe hẹp một cách dễ dàng nhanh chóng.

- Tay cảo hay chân cảo có thể thay thế linh hoạt từ dạng cảo 2 chấu thành cảo 3 chấu để cảo vòng bi và ép vòng bi dễ dàng hơn.

- Cảo được thiết kế đặc biệt có thể điều chỉnh độ nới rộng vòng cảo phù hợp độ với đường kính vòng bi rất dễ dàng.

Xem

719000

Mua ngay

Cảo 3 chấu cao cấp 12" Endura E0186

Cảo 3 chấu cao cấp 12" Endura E0186


Cảo 3 chấu cao cấp 12" Endura E0186

- Mã sản phẩm : E0186

- Cảo có thể đưa ra được từ : 50 - 310mm

- Kích thước : 12"

- Cảo 3 chấu cao cấp được làm từ thép Cr-V cao cấp, tất cả các bộ phận được xử lý nhiệt, cứng chắc, chống gỉ sét .

- Là thiết bị dùng để tháo lắp vòng bi ( Bạc đạn) các loại ô tô, máy công nghiệp cũng như bảo trì sửa chữa, lắp ráp.

- Các chấu xung quanh của cảo chịu được lực lớn, và rất mạnh có thể bo cong dễ ăn ngàm vào khe hẹp một cách dễ dàng nhanh chóng.

- Tay cảo hay chân cảo có thể thay thế linh hoạt từ dạng cảo 3 chấu thành cảo 2 chấu để cảo vòng bi và ép vòng bi dễ dàng hơn.

- Cảo được thiết kế đặc biệt có thể điều chỉnh độ nới rộng vòng cảo phù hợp độ với đường kính vòng bi rất dễ dàng.

Xem

2560000

Mua ngay

Cảo 3 chấu cao cấp 4" Endura E0182

Cảo 3 chấu cao cấp 4" Endura E0182


Cảo 3 chấu cao cấp 4" Endura E0182

- Mã sản phẩm : E0182

- Cảo có thể đưa ra được từ : 20 - 110mm

- Kích thước : 4"

- Cảo 3 chấu cao cấp được làm từ thép Cr-V cao cấp, tất cả các bộ phận được xử lý nhiệt, cứng chắc, chống gỉ sét.

- Là thiết bị dùng để tháo lắp vòng bi ( Bạc đạn) các loại ô tô, máy công nghiệp cũng như bảo trì sửa chữa, lắp ráp.

- Các chấu xung quanh của cảo chịu được lực lớn, và rất mạnh có thể bo cong dễ ăn ngàm vào khe hẹp một cách dễ dàng nhanh chóng.

- Tay cảo hay chân cảo có thể thay thế linh hoạt từ dạng cảo 3 chấu thành cảo 2 chấu để cảo vòng bi và ép vòng bi dễ dàng hơn.

- Cảo được thiết kế đặc biệt có thể điều chỉnh độ nới rộng vòng cảo phù hợp độ với đường kính vòng bi rất dễ dàng.

Xem

272000

Mua ngay

Cảo 3 chấu cao cấp 8" Endura E0184

Cảo 3 chấu cao cấp 8" Endura E0184


Cảo 3 chấu cao cấp 8" Endura E0184

- Mã sản phẩm : E0184

- Cảo có thể đưa ra được từ : 30 - 210mm

- Kích thước : 8"

- Cảo 3 chấu cao cấp được làm từ thép Cr-V cao cấp, tất cả các bộ phận được xử lý nhiệt, cứng chắc, chống gỉ sét .

- Là thiết bị dùng để tháo lắp vòng bi ( Bạc đạn) các loại ô tô, máy công nghiệp cũng như bảo trì sửa chữa, lắp ráp.

- Các chấu xung quanh của cảo chịu được lực lớn, và rất mạnh có thể bo cong dễ ăn ngàm vào khe hẹp một cách dễ dàng nhanh chóng.

- Tay cảo hay chân cảo có thể thay thế linh hoạt từ dạng cảo 3 chấu thành cảo 2 chấu để cảo vòng bi và ép vòng bi dễ dàng hơn.

- Cảo được thiết kế đặc biệt có thể điều chỉnh độ nới rộng vòng cảo phù hợp độ với đường kính vòng bi rất dễ dàng.

Xem

903000

Mua ngay

Cảo 3 chấu mini 40mm Endura E0146

Cảo 3 chấu mini 40mm Endura E0146


Cảo 3 chấu mini 40mm Endura E0146

- Mã sản phẩm : E0146

- Cảo có thể đưa ra được : 40mm

- Cảo 3 chấu được làm từ thép Cr-V cap cấp, cứng chắc, chống gỉ sét

- Là thiết bị dùng để tháo lắp vòng bi ( Bạc đạn) các loại ô tô, máy công nghiệp cũng như bảo trì sửa chữa, lắp ráp.

- Các chấu xung quanh của cảo chịu được lực lớn, và rất mạnh có thể bo cong dễ ăn ngàm vào khe hẹp một cách dễ dàng nhanh chóng.

- Tay cảo hay chân cảo có thể thay thế linh hoạt từ dạng cảo 3 chấu thành cảo 2 chấu để cảo vòng bi và ép vòng bi dễ dàng hơn.

- Cảo được thiết kế đặc biệt có thể điều chỉnh độ nới rộng vòng cảo phù hợp độ với đường kính vòng bi rất dễ dàng.

- Phía trên cảo sử dụng lực tay qoay để tháo vòng bi.

Xem

104000

Mua ngay

Cảo 3 chấu mini 80mm Endura E0148

Cảo 3 chấu mini 80mm Endura E0148


Cảo 3 chấu mini 80mm Endura E0148

- Mã sản phẩm : E0148

- Cảo có thể đưa ra được : 80mm

- Cảo 3 chấu được làm từ thép Cr-V cao cấp, cứng chắc, chống gỉ sét

- Là thiết bị dùng để tháo lắp vòng bi ( Bạc đạn) các loại ô tô, máy công nghiệp cũng như bảo trì sửa chữa, lắp ráp.

- Các chấu xung quanh của cảo chịu được lực lớn, và rất mạnh có thể bo cong dễ ăn ngàm vào khe hẹp một cách dễ dàng nhanh chóng.

- Tay cảo hay chân cảo có thể thay thế linh hoạt từ dạng cảo 3 chấu thành cảo 2 chấu để cảo vòng bi và ép vòng bi dễ dàng hơn.

- Cảo được thiết kế đặc biệt có thể điều chỉnh độ nới rộng vòng cảo phù hợp độ với đường kính vòng bi rất dễ dàng.

- Phía trên cảo sử dụng lực tay qoay để tháo vòng bi.

Xem

158000

Mua ngay

Cảo chữ C 8" Endura E0165

Cảo chữ C 8" Endura E0165


Cảo chữ C 8" Endura E0165

- Mã sản phẩm : E0165

- Kích thước : 8"

- Cảo chữ C được làm từ chất liệu hợp kim thép cacbon không gỉ, bền, có độ cứng cao, giúp giữ chặt xupap khi tháo và khi lắp.

- Các đường ren của cảo được thiết kế độ chính xác cao, không bị cháy hay mòn ren khi sử dụng

- Cảo thiết kế với tay xoay chữ T, với môment lực xoắn lớn, giúp nén lò xo để mở lắp xupap hoặc chi tiết máy dễ dàng hơn.

- Tay cầm có độ bám tốt hạn chế trơn trượt khi sữa chữa.

Xem

423000

Mua ngayGIỚI THIỆU
  • Chúng tôi - Enduravn.com , là nhà phân phối sỉ-lẻ uy tín sản phẩm chính hãng nhập từ Endura - Mỹ
  • Enduravn.com hoạt động từ 8h sáng đến 6h chiều , từ thứ 2 đến thứ 7
  • Hot line : 028 3854 8133 hoặc 0972 095 031

© Enduravn.com

Top